Revizní komise

Ing. Miroslav Mareš - předseda

Mgr. Vladimír Zima - člen

Zbyněk Horák - člen