Informace ČTS o soutěžích družstev

 O systému soutěží smíšených družstev dospělých řízené ČTS (2. liga) a nejvyšších oblastních soutěží všech žebříčkových kategorií (divize dospělých a Moneta Pohár prezidenta ČTS dorostu a obou kategorií žactva) bude rozhodnuto do 20.4. 2021. STÚ ČTS preferuje odehrát soutěže v plném rozsahu na 7 kol. O systému odehrání ostatních oblastních soutěží družstev ve všech kategorií rozhodnou příslušné oblastní tenisové svazy, termín rozhodnutí není ustanoven.