Členské poplatky 2023

  • Dospělí hráči nad 18 let – 4200,-Kč
  • Rekreační hráči (hra ve všední den do 15,00 hod., v sobotu a neděli bez omezení) – 3200,-Kč
  • Mládež do 18 let – 2350,-Kč
  • Mládež a studující ve věku 18 – 26 let – 2 900,-Kč
  • Důchodci (hra ve všední den do 15,00, v sobotu a neděli bez omezení) – věk nad 62 – 69 včetně 2350,-Kč, nad 70 let – 1850,-Kč
  • Udržovací poplatek – 500,-Kč

Povinností každého člena LTC Pardubice (vychází ze stanov klubu – spolku) je uhradit výše uvedené poplatky v hotovosti v sídle LTC nebo bankovním převodem (č.ú. 1201117349/0800) na rok následující do konce roku předchozího. V případě neuhrazení do 15.1. nového roku, je člen povinen uhradit manipulační poplatek ve výši 200,- Kč.