Členské poplatky 2024

  • Dospělí hráči nad 18 let - 4200,-Kč
  • Rekreační hráči (hra ve všední den do 15,00 hod., víkend bez omezení) - 3200,-Kč
  • Děti do 9 let - 600,-Kč
  • Mládež do 10-18 let (hrající 1x týdně s trenérem ve skupině) - 1500,-Kč
  • Mládež a studující ve věku 18 - 26 let - 2 900,-Kč
  • Důchodci věk nad 63 - 69 včetně (hra ve všední den do 15,00, víkend bez omezení) - 2350,
  • Důchodci věk nad 70 let (hra ve všední den do 15,00, víkend bez omezení) - 1850,-Kč
  • Udržovací poplatek - 1000,-Kč

Klubová permanentka

  • Rekreační hráči nad 18 let - 5000,-Kč
  • Mládež do 18 let a studující do 25 let - 3200,- Kč


Povinností každého člena LTC Pardubice je uhradit výše uvedené poplatky v hotovosti v sídle LTC nebo bankovním převodem na

účet LTC 1201117349/0800

Do poznámky uveďte jměno a příjmení za koho poplatek hradíte

Termín úhrady členských poplatků na sezonu 2024 je do 31.1. 2024