Informace VčOTS k soutěžím družstev

SOUTĚŽE DRUŽSTEV 2021- SYSTÉM SOUTĚŽÍ
Soutěže smíšených družstev řízené VČOTS se budou hrát zkrácenou formou na tři kola – vyřazovacím
způsobem o všechna umístění. Termín zahájení soutěží bude sobota 29. května nebo sobota 5. června pro
kategorie: dospělí, starší žactvo, následné neděle pro kategorie: dorost, mladší žactvo a senioři). Pokud
soutěže nebudou zahájeny do 5. června, budou pravděpodobně zrušeny. Pro soutěže družstev BABYTENISU
a MINITENISU bude o systému rozhodnuto do 15. května.
Kluby mají možnost svoje družstva bez pokuty odhlásit do 22. května.
Rozlosování bude provedeno na základě prováděcího předpisu 2020/1 STÚ ČTS, odkaz zde: nasazení
družstev do hracího plánu pro 8 účastníků
Rozlosování bude zveřejněno v IS do 15. května.
Začátek utkání v 9:00
Dospělí: Postupy -vítěz Vč. divize do 2. ligy,
-vítězové 2 KP do Vč.divize
-vítězové 1. třídy do KP dle příslušnosti
-vítězové 2. tř. do příslušné 1. třídy přímo nebo z baráže v závislosti na
počtu sestupujících z vyšší soutěže
Sestupy -z VČ.divize do KP družstvo na 8. místě, v případě sestupu družstva VČ
oblasti z 2. ligy sestupují do KP družstva ze 7. – 8. místa dle příslušnosti,
při sestupu 2 družstev z 2. ligy, sestupují ze 6. – 8. místa
-z KP družstva podle sestupů z VČ divize, 1 – 4 družstva
-z 1. třídy družstva umístěná na 8., příp. 7. (6.) místě v návaznosti
na sestupující z KP a postupující ze 2. třídy, 2 – 5 družstev celkem
při variantě 3 (5) sestupujících
-z 2. třídy se nesestupuje
Dorost: Postupy -vítěz Pohár prezidenta na Mistrovství ČR,
St. žactvo -vítězové 2 KP do Pohár prezidenta,
Ml. žactvo -vítězové 1. třídy do příslušného KP,
Sestupy -z Pohár prezidenta do KP družstva na 7. a 8. místě,
-z KP do 1. třídy družstva na 8. a 7. místě dle příslušnosti,
-z 1. třídy se nesestupuje
Začátek utkání v 10:00
Senioři
Postupy -vítěz 1. třídy do KP
Sestupy -z KP do 1. třídy družstvo na 8. místě
-z 1. třídy se nesestupuje