Informace ČTS o počtu akcí započítaných do žebříčků

Změna počtu započítatelných akcí v sezóně 2020/2021
VV ČTS na návrh Trenérské rady ČTS schválil „per rollam“ úpravu čl. 21 Klasifikačního řádu platnou pro sezonu 2020/21. Každému hráči se započítává 5 nejlepších akcí ve dvouhře a čtyřhře.