Nový rezervační sytém

V současné době se začíná testovat nový rezervační systém klubu, který umožní rezervaci i případné zrušení rezervace dvorců. Systém je založen na registraci členů, který je schválen administrátorem, poté umožní zarezervování dvorců nebo haly, kdy členové budou mít vždy přednost před nečleny. Do konce roku 2023 je rezervace v testovací verzi a i vzhledem k tréninků extraligových hráčů v příštích 2 víkendech, je konečné potvrzení rezervace v rukou správců areálu.