Volební valná hromada LTC Pardubice

Ve čtvrtek 18.4.2024 v 18,00 se uskuteční VH klubu v restauraci Tenis klub, tentokráte po 2 letech opět volební. Pro členy budou připraveny zprávy za rok 2023 ze všech oblastí činnosti LTC (ekonomická situace, údržba, sportovní činnost, dotační programy). Výbor bude členy informovat o vyřazení z dotačního programu Národní sportovní agentury a o možnostech dalšího postupu.