Valná hromada LTC Pardubice

21.4. se v restauraci Tenis klub konala volební valná hromada klubu. Přítomní členové vyslechli zprávu o činnosti klubu za rok 2021, ekonomické výsledky za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022, dále zprávo o sportovní činnosti, zprávu za úsek údržby a zprávu revizní komise. proběhla diskuze k hracímu řádu a předseda klubu informoval členy o aktuální situaci výstavby nového zázemí klubu. Následně probíhaly volby do výboru klubu, když byli zvoleni stávající členové výboru.