Informace pro členy klubu i veřejnost

Dvorce 5,6,7,C jsou i v období prázdnin přednostně rezervovány pro závodní hráče a trenéry. Prosíme nerezervujte si tyto dvorce bez předchozí domluvy se správcem areálu. V týdnu od 6. do 12.8. se koná na dvorcích LTC Pardubice Pardubická juniorka, celý areál je pro veřejnost zavřený.